حرفهای دلتنگی

دوستهای خوبم،

درآستانه شکفتن،درباغ بلوغ فروردین،کنارسنجدوسوسن،درجوارآینه،درافق نمناک وحضورگلهای رنگارنگ،همراه باموسیقی چشمه ساران،نوای مرغان،عطریاس ومیلادگل مریم،جشن گلخانه صمیمی،شیطنت ماهی سرخ،بوی عود،هیاهوی بچه ها،شلوغی خیابان،همزمان بارستاخیزفصل،برای تک تک شمادوستهای گلم،بهترینهارو آرزومیکنم.ازخدامیخوام سالی که پیش رو دارید براتون سرشارازموفقیت وشادی و آرامش باشه.شماهم منو توی دعاهاتون فراموش نکنید.

شادباشید و روزگارتون بهاری

پ.ن.١:ازفردامیرم مسافرت.نمیدونم چه وقت برمی گردم اماوقتی بیام به همه سرمیزنم - فعلاًمقصداصفهان است،اماشایدازجای دیگه سردربیاریم!-

پ.ن.2:ببخشیدکه نظرات روغیرفعال میکنم.یه جورایی دلم میخواد این سه تاپست به هم مرتبط باشند.

نوشته شده در چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸ساعت ٤:٠٥ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

نکته درخورنگرش درباره هفت سین های باستانی وکهن که اززمان باستان تاامروز،ازسوی نیاکان ما،برخوان نوروزی می نهادند ابن است که "هفت سین"ها بایددارای این پنج ویژگی باشند:

١- نام آنهاپارسی باشد.

٢- بابندواژه (حرف) سین آغازشود.

٣- دارای ریشه گیاهی باشد.

۴- خوردنی باشد.

۵- نام آنها از واژه های ترکیبی(مانند سبزی پلو،سیرترشی،سیب زمینی و...)ساخته نشده باشد.

بانگرش به پنج بندبالا،می بینیم که "سیب،سیر،سماغ،سرکه،سمنو،سبزی(یاسبزه) وسنجد"همه دارای این پنج ویژگی هستند.براین پایه:

- سنبل وسکه،نه خوراکی است ونه پارسی،تازی است.

بانگرش به آنچه که آمد،دربیست میلیون واژه های پارسی،نمی توان هشتمی رابرای هفت سین نوروزی پیداکردکه دارای این پنج ویژگی باشند.

درپایان باید افزودکه هریک ازسین های هفت سین،نمادیکی ازسپنتاهای(هفت ابرفرشته)کیش زرتشت است.

**سیر،نماد اهورا مزدا

**سبزه،فرشته اردیبهشت نمادآبهای پاک

**سیب،فرشته سپندارمذ،فرشته زن،نمادبارداری و پرستاری

**سنجد،فرشته خورداد،نماددلبستگی

**سرکه،فرشته امرداد،نمادجاودانگی

**سمنو،فرشته شهریور،نمادخواربار

**سماغ،فرشته بهمن نمادباران

************************************************

پ.ن.١:سماغ واژه پارسی است و نباید با بند واژه "ق" نوشته شود.

پ.ن.٢:متن فوق نوشته دکترناصرانقطاع است.

 

نوشته شده در دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸ساعت ٤:٠٤ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

خداوندادستانم خالی اندودلم غرق درآرزوها.یابه قدرت بیکرانت،دستانم راتواناگردان، یادلم راازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن.

------------------------------------------------------------------------------------

پروردگارا،توراسپاس می گویم برای تمام نعماتی که امسال به من ارزانی داشتی.برای تمام روزهای آفتابی وبرای تمام روزهای غمگین ابری وبارانی.برای غروبهای آرام وشبهای تاریک وطولانی.توراشکرمی گویم برای تمام چیزهایی که مدتی به من قرض دادی وسپس،بازپس گرفتی.خدایاشکرت برای تمام لبخندهای محبت بار،دستان یاری رسان،برای آن همه عشق و محبت وچیزهای شگفت انگیزی که دریافت کردم.شکربرای تمام گلها و ستارگان و برای عزیزانی که دوستم دارند و دوستشان دارم.خدایاتو راشکرمی گویم برای تنهایی ام،برای شغلم،برای مسائل ومشکلاتم،برای تردیدها و اشکهایم.چراکه همه اینهامرابه تو نزدیکترکرد.توراشکرمی گویم برای تداوم حیاتم.برای اینکه سرپناهی دراختیارم نهاده ای.برای غذایم وبرای برآورده کردن تمام نیازم.

امسال چه چیزی درانتظارم است؟

پروردگاراهمان رامیخواهم که تو برایم خواسته ای.تنهاازتو می خواهم آنقدربه من ایمان عطاکنی تادرهرآنچه برسرراهم قرارمی دهی تو راببینم و خواستت را.آنقدرامیدوشجاعت تاناامیدنشوم و آنقدرعشق و محبت...هرروز بیش ازروز قبل.عشق نسبت به خودت و آنان که دراطرافم هستند.پروردگارابه من بردباری،فروتنی وتسلیم ورضا،عنایت فرما.خدایامراآن ده که مرا آن به وآنچه را که نمی دانم چگونه ازتو بخواهم.پروردگارا به من قلبی فرمانبردار،گوشی شنوا،ذهنی هوشیارو دستانی ساعی عنایت فرماتابتوانم تسلیم رضایت گردم وآنچه راکه به کمال برایم خواسته ای،به دیده منت بپذیرم.خدایابرتمام عزیزانم برکت وبهروزی عطاکن و صلح و دوستی و آرامش برقلوب انسانهاحاکم گردان.

آمین.

نوشته شده در شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸ساعت ٥:٠٥ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

زن عشق می کارد و کینه درو میکند...

دیه اش نصف دیه توست ومجازات زنایش باتو برابر...

میتواندتنها یک همسرداشته باشد و تومختاربه داشتن چهارهمسرهستی...

برای ازدواجش -درهرسنی- اجازه ولی لازم است وتو به لطف قانونگذار،هرزمانی بخواهی میتوانی ازدواج کنی...

اوکتک می خورد و تو محاکمه نمی شوی...

او می زاید و تو برای فرزندش نام انتخاب می کنی...

اودردمی کشد و تونگرانی که کودک دخترنباشد...

اوبی خوابی می کشد و تو خواب حوریان بهشتی رامی بینی...

اومادرمی شود و همه جامی پرسندنام پدر!!!!

نوشته شده در سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

قبل نوشت:عیدتون مبارک.شادباشید.

-----------------------------------------------------------------

بچه که بودیم چه دلهای بزرگی داشتیم،اکنون که بزرگ شدیم چه دلتنگیم!کاش دلهامون به بزرگی همون بچگی بود.

کاش همان کودکی بودیم که حرفهایش راازنگاهش می شدخواند.کاش برای حرف زدن نیازی به صحبت کردن نداشتیم.کاش برای حرف زدن فقط نگاه کافی بود.کاش قلبهادرچهره هابود!حالااگرفریادهم بزنیم،کسی نمی فهمدودل خوش کرده ایم که سکوت کرده ایم.

دنیاراببین...

بچه بودیم ازآسمان باران می آمد،بزرگ شدیم ازچشمهایمان باران می آید!بچه بودیم همه چشمهای خیسمون رومی دیدند،بزرگ شدیم هیچکس نمی بینه!

بچه بودیم توی جمع گریه می کردیم،بزرگ شدیم توی خلوت!بچه بودیم راحت دلمون نمی شکست،بزرگ شدیم خیلی آسون دلمون می شکنه!

بچه بودیم همه رو،ده تادوست داشتیم،بزرگ که شدیم بعضیها روهیچی،بعضی هاروکم،بعضی هاروبی نهایت دوست داریم.

بچه که بودیم قضاوت نمی کردیم وهمه یکسان بودند،بزرگ که شدیم قضاوتهای درست وغلط باعث شدکه اندازه دوست داشتنمون تغییرکنه.کاش هنوزهم همه روبه اندازه همون بچگی،ده تا،دوست داشتیم.

بچه که بودیم اگه باکسی دعوامی کردیم،یک ساعت بعدفراموش می کردیم.بزرگ که شدیم گاهی دعواهامون سالهایادمون می مونه وآشتی نمی کنیم.

بچه که بودیم گاهی بایک تیکه نخ سرگرم می شدیم،بزرگ که شدیم حتی صدتاکلاف نخ هم سرگرممون نمی کنه.

بچه که بودیم بزرگترین آرزومون داشتن کوچکترین چیزبود.بزرگ که شدیم کوچکترین آرزومون داشتن بزرگترین چیزشد.بچه که بودیم آرزومون بزرگ شدن بود.بزرگ که شدیم حسرت برگشتن به بچگی روداریم.

بچه که بودیم توی بازیهامون همش ادای بزرگترهارودرمی آوردیم.بزرگ که شدیم همش توی خیالمون برمی گردیم به بچگی!

بچه که بودیم درددلهارو به یک ناله می گفتیم وهمه می فهمیدند.بزرگ که شدیم درددل رابه صدزبان به هرکسی می گوییم،هیچ کس نمی فهمد.

بچه که بودیم،بچه بودیم!بزرگ که شدیم،بزرگ که نشدیم هیچ،دیگه همون بچه هم نیستیم!! 

- اقتباس ازسایت روزنه-

 

نوشته شده در چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۸ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

* اگربتوانم درذهنم تجسم کنم وقلباًبه آن ایمان داشته باشم،می توانم به آن دست یابم.

* ترجیح میدهم قول نداده عمل کنم تااینکه قول بدهم وعمل نکنم.

* هیچ کس لیاقت اشکهای توراندارد و کسی که چنین ارزشی داردباعث اشک ریختن تو نمی شود.

-گابریل گارسیا-

* دوست واقعی کسی است که دستهای تورابگیرد،اماقلب تورالمس کند.

- گابریل گارسیا-

* هرگزلبخندراترک نکن،حتی وقتی ناراحت هستی!چون هرلحظه امکان داردکسی عاشق لبخند تو شود.

- گابریل گارسیا-

* توممکن است درتمام دنیافقط یک نفرباشی،ولی برای بعضی افرادتمام دنیاهستی.

- گابریل گارسیا-

* هرگزوقتت راباکسی که حاضرنیست وقتش راباتوبگذراند،نگذران ودرک این موضوع بستگی به درایت تو دارد.

- گابریل گارسیا-

* شایدخداخواسته است که ابتدابسیاری افرادنامناسب رابشناسی وسپس شخص مناسب را،به این ترتیب وقتی اورایافتی بهترمی توانی شکرگزارباشی.

- گابریل گارسیا-

* هرگزقدرت کلمات رادرالتیام وآشتی دادن رابطه ها،دست کم نگیر.

- جکسون براون-

* عادت کن چنان درحق دیگران خوبی کنی که هرگزنفهمندتوبودی.

- جکسون براون-

پ.ن:هربارکه جمله های طلایی رونوشتم،یکی ازدوستان ازم می خواست دوجمله هم ازاون بنویسم امادسته بندی جمله هااجازه نمیداد.حالادوجمله زیرازایشون هست.

---------------------

* دیوانه هم آدم است.                   -دیفالت-

* یک گرم باش،آدم باش.               -دیفالت-

 

نوشته شده در دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۸ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

ماامروزخانه های بزرگترداریم اماخانواده های کوچکتر!راحتی بیشترامازمان کمتر!مدارک تحصیلی بالاترامادرک عمومی پایین تر.آگاهی بیشتراماقدرت تشخیص کمتر.متخصصان بیشتر،مشکلات نیزبیشتر!داروهای بیشتراماسلامتی کمتر.

بدون ملاحظه ایام رامی گذرانیم.خیلی کم می خندیم.خیلی تندرانندگی می کنیم.خیلی زودعصبانی می شویم.تادیروقت بیدارهستیم.خیلی خسته ازخواب برمی خیزیم.خیلی کم مطالعه می کنیم.اغلب اوقات تلویزیون نگاه می کنیم.به ندرت دعامی کنیم!چندین برابرگذشته مایملک داریم اماارزش آنهاکمترشده است!خیلی زیادصحبت می کنیم.به اندازه کافی دوست نمی داریم.زیاددروغ می گوییم.زندگی ساختن رایادگرفته ایم امازندگی کردن رابلدنیستیم!سالهای عمرمان رابه زندگی افزوده ایم ونه زندگی رابه سالهای عمرمان.

ماساختمانهای بلندترداریم اماطبع کوتاهتر!بزرگراههای پهن ترداریم امادیدگاههای باریکتر!بیشترخرج می کنیم اماکمترداریم.بیشترمی خریم اماکمترلذت می بریم.تاکره ماه رفته ایم وبرگشته ایم اماقادرنیستیم برای ملاقات همسایه مان ازیک سوی خیابان به آنسوی خیابان برویم.فضای بیرون رافتح کرده ایم امافضای درون را،نه! اتم راشکافته ایم اماتعصب خویش را،نه! بیشترمی نویسیم اماکمتریادمی گیریم.بیشتربرنامه ریزی می کنیم اماکمتربه انجام می رسانیم.عجله کردن راآموخته ایم اماصبرکردن را،نه! درآمدهای بالاتری داریم امااصول اخلاقی پایین تر.کامپیوترهای بیشتری می سازیم تااطلاعات بیشتری نگهداری کنیم،تارونوشتهای بیشتری تولیدکنیم،اماارتباطات کمتری داریم.کمیت بیشتری داریم اماکیفیت کمتر.

اکنون زمان غذاهای آماده امادیرهضم است!انسانهای بلندقامت اماشخصیتهای پست!سودهای کلان اما روابط سطحی.فرصت بیشتراما تفریح کمتر.تنوع غذایی بیشتراماتغذیه ناسالم تر.منازل رویایی اماخانواده های ازهم پاشیده!

به دلیل تمام مواردفوق پیشنهادمی کنم ازامروزشماهیچ چیزرابرای موقعیتهای خاص نگذارید! زیراهرروز زندگی یک موقعیت خاص است.درجستجوی دانش باشید.بیشتربخوانید.ازدیدن مناظرزیبالذت ببرید،بدون اینکه توجهی به نیازهایتان داشته باشید.زمان بیشتری راباخانواده ودوستانتان بگذرانید.زندگی فقط حفظ بقا نیست،بلکه زنجیره ای ازلحظه های لذت بخش است.ازجام کریستال خوداستفاده کنید.عباراتی مانند یکی ازاین روزها رااجراکنید.همین امروزاجراکنید.بیاییدبه خانواده ودوستانمان بگوییم که چقدرآنهارادوست داریم.

هرچیزی راکه می تواندبه خنده وشادی شمابیفزاید،به تأخیرنیندازید.هرروز و هرساعت و هردقیقه یک لحظه خاص است وشمانمی دانیدکه شایدآن لحظه،آخرین لحظه باشد.

شادباشید.

پ.ن: روزمهندس روبایک روزتأخیراول به آقای همسر،بعدبه همه دوستای گل مهندسم تبریک میگم.دیروزنتونستم زیادنت گردی کنم!می بینم که کسی هم به یادمن نبوده!خیلی وقته مهندسم ها!چشمک

این روزهاتوی خونه خیلی کاردارم.اسفندماه وهزارتاکارواسه خانومها!اگه کم پیدام ببخشید.البته سعی میکنم بیام.بامن حرف نزن

نوشته شده در پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۸ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

زندگی بافتن یک قالی ست.

نه همان نقش ونگاری که خودت می خواهی!

نقشه رااوست که تعیین کرده.

تودراین بین فقط می بافی!

نقشه راخوب ببین.

نکندآخرکارقالی زندگیت رانخرند!

نوشته شده در سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۸ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin