حرفهای دلتنگی

این چندروزه همش دارم خداروشکرمیکنم بخاطرهمه بزرگی وعظمت وقدرتش.

ازدیروزهم فکرکنم توی هرثانیه هزاران بارخداروشکرکردم.فعلاًزبونم قاصره.فقط دلم میخوادخداروشکرکنم.

خداااااااااااااااااااااااااااااااااامیدونم صدامومیشنوی.ببین که تسلیم اراده توهستم.اگه باهرنفسم توروشکربگم بازم کمه.

نوشته شده در پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٩ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

ماه من غصه چرا؟!

آسمان رابنگرکه هنوز،بعدصدهاشب وروز،مثل آن روزنخست،گرم وآبی وپرازمهربه مامیخندد.

یازمین راکه دلش،ازسردی شبهای خزان،نه شکست و نه گرفت.بلکه ازعاطفه لبریزشد ونفسی ازسرامیدکشید و درآغازبهاردشتی ازیاس سپید،زیرپاهامان ریخت تابگویدکه هنوز،پرازامنیت احساس خداست.

ماه من غصه چرا؟!

تومراداری ومن هرشب و روز،آرزویم همه خوشبختی توست.

دل به غم دادن و ازیاس سخن گفتن،کارآنهایی نیست که خدارادارند.

ماه من،غم واندوه اگرهم روزی،مثل باران بارید،یادل شیشه ای ات ازلب پنجره عشق،زمین خوردو شکست

بانگاهت به خداچترشادی واکن وبگوبادل خود،که خداهست هنوز.

او همانیست که درتارترین لحظه شب،راه نورانی امیدنشانم می داد

او همانیست که هرلحظه دلش میخواهد،همه زندگیم غرق شادی باشد

ماه من غصه چرا؟!

غصه گرهست بگوتاباشد.معنی خوشبختی بودن اندوه است.

اینهمه غصه وغم،اینهمه شادی وشور،چه بخواهی وچه نه،میوه یک باغند.

همه راباهم وباعشق بچین.ولی ازیادمبر:

پشت هرکوه بلند،سبزه زاریست پرازیادخدا و درآن بازکسی میخواند:

که خداهست.خداهست.خداهست هنوز.

 

پ.ن.:این پست وپست قبل مخاطب خاص داردکه برایم عزیزاست وچون جان شیرین دوستش دارم.

نوشته شده در سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

اگه فاصله افتاده،اگه من باخودم سردم

توکاری بادلم کردی که فکرشم نمیکردم

چه آسون دل بریدی ازدلی که پای توگیره

که ازاین بدترم باشی،واسه تونفسش میره

نمی ترسم اگه گاهی دعامون بی اثرمیشه

همیشه لحظه آخرخدانزدیکترمیشه

تورودست خودش دادم که ازحالم خبرداره

که حتی ازتوچشماشویه لحظه برنمیداره

تو امیدمنی اماداری ازدست من میری

بادستهای خودت داری همه هستیمومیگیری

دعاکردم توروبازم باچشمی که نخوابیده

مگه میذاره دلتنگی،مگه گریه امون میده

مریضم کرده تنهایی،ببین حالم پریشونه

من اینقدراشک میریزم تابرگردی به این خونه

حسابش رفته ازدستم،شبهایی روکه بیدارم

شایدازگریه خوابم برد،درهاروبازمیذارم

 

 

میدونم این شبهاخیلی هاتون سریال فاصله هارومی بینید.تیتراژپایانیش هرشب منوبه هم میریزه.خیلی کم پیش میادبتونم باترانه ای ارتباط قلبی پیداکنم واون ترانه هایی هم که دوست دارم بیشترمجذوب شعرشون میشم.حالااین آهنگ باصدای"علی لهراسبی"هرشب دلم رومی لرزونه.

شایداونهایی که مجردهستنداین پست من به نظرشون بی معنی بیاد.امابدونیدپدرومادرتون اگه هرشب این فیلمومی بینن باشنیدن این آهنگ حال من بهشون دست میده.همه اونهایی که یه جوون توی خونه دارن همین مشکلات رودارن.شایدفکرکنیدپدرو مادرا و ماها که مثلاًخرمون ازپل گذشته شمارودرک نمی کنیم.اماباورکنیددوستتون داریم.شایدروش ابرازکردنش روبلدنباشیم.اماباورکنین تمام تلاشمون رومی کنیم که این فاصله لعنتی روپرکنیم.نمیخوام نصیحت کنم چون خودمم این روزها و شرو شورجوانی روگذروندم.خودمم با پدرومادر کل کل داشتم.نصیحتاشون برام تلخ بوده ودرکش نکردم.اماباورکنیدهمیشه کوتاهترین راه بهترین راه برای رسیدن به هدف نیست.باورکنیدگاهی اون هدف طلایی که توی ذهنتونه فقط یه سرابه.یه سراب که ارزش اینهمه دل نگرانی رونداره.

 

پ.ن.:این پست روبرای توگذاشتم که میدونم ته دلت حرفاموقبول داری.اماچرا...؟!نمیدونم.

نوشته شده در سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

 

شمااگه جای من بودید واسه درست کردن این پازل 3000 تیکه!!!چقدرزمان لازم داشتید؟!

من 2ماهه اینو درست کردم.قشنگه؟

اگه تجربه اینکارو داریدبگیدحالاچطوری اینوقاب کنم؟متفکر

بعدنوشت:جهت اطلاع دوستان،این پازل مثل پازلهایی که بچگیهامون داشتیم نیست.یعنی هیچ مقوایاقاب کاغذی زیرش نیست.بنابراین برای قاب کردن نیازبه این داره که روی یه مقواباشه وازطرفی بایدچسبونده بشه که بعدازقاب شدن این تیکه هاجدانشن.ازاول هم نمیشداین کاروانجام داد.چون نیازبودبطورمداوم هرتیکه ای بابقیه تیکه هامقایسه بشه که پازل تکمیل بشه.ابعادش هم75*105سانتی متره.حالازودباشیدپیشنهاداتون روبگیدکه میخوام زودترقابش کنم!

نوشته شده در جمعه ٢٥ تیر ۱۳۸٩ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

این روزهادچارسرگیجه ام.تلخ ترازتلخ!

زودمی رنجم!

انگارگمشده ام!

حتی گاهی می ترسم!!

چه اعتراف بدی!

شایدلحظه کوچ به من نزدیک شده!

دلم سردی غربت رادوست ندارد.

---------------------------------------------------------

 

پ.ن.1:دلم سفرمیخواد.یه جایی که بتونم آرامش بگیرم.خیال باطل

پ.ن.2:عروسی دعوت هستیم.اماهزارتاعامل روبایدباهم جورکنیم که بتونیم بریم.آخ

پ.ن.3:مرخصی آقای شوهرتااطلاع ثانوی لغوه.ناراحت

پ.ن.4:بامستاجری که بعداز4سال خونه روخالی نمیکنه بایدچکارکرد؟عصبانی

نوشته شده در سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩ساعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

درسته که هواخیلی گرمه.امابه نظرشمااین تعطیلات دلیلش فقط گرماست؟!

واسه من که خیلی عجیبه.شمانظرتون چیه؟متفکر

نوشته شده در شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٩ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

عکس من است

- این عکس-

عکاس کم هنرنیست

حتی خودمن،ازمن،اینگونه باخبرنیست

عکاس

دریقین اش

یک چهره آفریده است

شکل منی که درمن دیگراز او اثرنیست

حسی سمج به تکرار،

می گوید:این خود توست

لب می گزم:

نه،وهم است.

وهم است و بیشترنیست

باورکنیدازمن شاعرتراست این عکس

اوهام پیرسالی دردفترش اگرنیست

من چشم و گوش خود را ازیادبرده ام

او

عکس من است

هشدار:این عکس کور و کرنیست!

روشن ترین دلیلم،درقاب بودن اوست

من دربدرترینم،این عکس دربدرنیست

درگیرخویش کرده است

ذهن مشوشم را

- این عکس-

شرحش اما:آسان و مختصرنیست

-محمدعلی بهمنی-

 

پ.ن.:چقدرزود29سال گذشت

 

نوشته شده در دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

کامپیوترم نیازبه تعویض ویندوز و واکسینه شدن!!!داره.

تااطلاع ثانوی نمیتونم آپ کنم.اگه تونستم بهتون سرمیزنم

نوشته شده در چهارشنبه ٩ تیر ۱۳۸٩ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

فردانوشت: ازهمه دوستانی که به فکرم هستندصمیمانه تشکرمیکنم وعذرمیخوام که این پست موجب نگرانیتون شد.این شعرروبی هیچ دلیل خاصی وفقط واسه زیباییش انتخاب کردم.بازم ممنون که بامن همدل هستید.دوستتون دارم.

--------------------------------------------------------------------------------------------

هیچ کس اشکی برای مانریخت

هرکه بامابود ازمامی گریخت

 

 

چندروزی هست حالم دیدنیست

حال من ازاین وآن پرسیدنیست

 

 

حافظ شوریده فالم راگرفت

یک غزل آمدکه حالم راگرفت

 

 

"مازیاران چشم یاری داشتیم

خودغلط بودآنچه می پنداشتیم"

نوشته شده در یکشنبه ٦ تیر ۱۳۸٩ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

گاهی چقدردلم برایت تنگ میشود.گاهی چقدرنیازدارم به اینکه درکنارت باشم.همیشه برایم سمبل آرامش وصبربودی وهستی.هنوزهم دلم میخواهدازنگاه پرجذبه ات بترسم.هنوزهم دلم میخواهددستان مهربانت،نوازشگرمن باشد.همیشه صدایت برایم سمفونی آرامش رامی نوازد.هنوزهم گاهی که درهجوم نابهنگام لکنت وگریه،دلتنگ میشوم شنیدن صدایت آرامم می کند.حرف زدن باتومراسبک می کند.چقدردلم می خواست که کنارت بودم.گاهی چقدرنیازدارم به شانه های مردانه وصبورت.

چقدرنوشتن ازتوسخت است.باوجود تمام صمیمیتهایمان،باوجودتمام مهرومحبتت،اماچقدرسخت میشودازتونوشت.شایداینهم رازوجودت است که صلابت وجذبه ات اینقدرزیاداست که علیرغم تمام دلبستگی هایمان،نوشتن ازتورا سخت می کند.

راستی چه چیزی دروجودت نهفته است که اینقدربه تووابسته ام؟

بابای خوبم دوستت دارم وصمیمانه به پاس سالهاتلاشت،دستت رامی بوسم.روزت مبارک.وجودت سرشارازرحمت خدا.

راستی شمامی دونیدچرااینقدردخترهابابایی میشن؟!

روزپدرروبه پدردوست داشتنی خودم وهمه پدرهای مهربون دنیاتبریک میگم.به همسرعزیزم وهمه آقایون وبلاگ نویس هم تبریک میگم.سالم وسبزباشید.

نوشته شده در جمعه ٤ تیر ۱۳۸٩ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()

* پلهای پشت سرت راخراب نکن.متعجب خواهی شداگربدانی که بارهاناچارخواهی شدازهمان رودخانه عبورکنی.

 اچ.جکسون براون - نکته های کوچک زندگی-

* به دنبال فرصت باش،نه امنیت.جای قایق دربندرگاه امن است امابتدریج کف آن خواهدپوسید.

 اچ.جکسون براون - نکته های کوچک زندگی-

* ارزش هرلحظه رابافکرکردن به لحظه بعدی ازدست نده.

 اچ.جکسون براون - نکته های کوچک زندگی-

* مراقب مشکلات بزرگ باش.آنهاگاهی درلباس فرصتهای بزرگ خودرانشان می دهند.

 اچ.جکسون براون - نکته های کوچک زندگی-

* وقتی ازتوتعریف می کنند،یک "متشکرم"صمیمانه،بهترین پاسخ است.

 اچ.جکسون براون - نکته های کوچک زندگی-

* وقتت رادرماتم گرفتن برای اشتباهات گذشته تلف نکن.ازآنهادرس بگیروبگذر.

 اچ.جکسون براون - نکته های کوچک زندگی-

* چه شریف است دل غمگینی که بادلهای شاددیگرآوازمی خواند.

جبران خلیل جبران - آوازهای دل پیامبر-

* زن می تواندبایک لبخندچهره غمگین خودرابپوشاند.

 جبران خلیل جبران - آوازهای دل پیامبر-

* دیوانه نیزدل وجانی موسیقایی دارد،فقط اینکه اوباسازی می نوازدکه قدری ازکوک خارج شده است.

 جبران خلیل جبران - آوازهای دل پیامبر-

* شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزویش راداشتی،اماحالاکه به آن دعوت شده ای،تامی توانی زیبابرقص.

* خدابی نهایت است و لامکان و بی زمان.امابه قدرنیازتو فرودمی آید و به قدرآرزوی توگسترده است و به قدرایمان تو کارگشاست.

ملاصدرا

نوشته شده در سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۸٩ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin