حرفهای دلتنگی

» "ورووووجک من" :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
» " تولدت مبارک گلدونه من " :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
» "تشکرویژه ازمونامامان الینا" :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» درددل نوشت!!!!!! :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» " ازهردری سخنی " :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱
» شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٠ :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
» این روزهای ماسه نفر :: چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠
» 9/9/90 :: یکشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٠
» "من می روم امادلم درسینه پرپرمی زند" :: سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩٠
» " این را برای تومی نویسم" :: پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٠
» " سیسمونی " :: جمعه ٢۸ امرداد ۱۳٩٠
» " این روزهای من" :: یکشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٠
» پنجشنبه ٢ تیر ۱۳٩٠ :: پنجشنبه ٢ تیر ۱۳٩٠
» شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠ :: شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠
» جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠ :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
» پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠ :: پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠
» " شروعی دوباره" :: یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠
» "اینم عکسسسسسسسسسسسس" :: چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٠
» " من اومدم" :: شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٠
» " پست عیدانه" :: جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩
» " روزهایی پرازفعالیت " :: دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
» پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٩
» "سفرقبل ازنوروز!" :: یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
» شفاف سازی!!!!! :: سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩
» " اینم عکس هدایای روزعشق باتاخیر!!!!!!!!!!" :: شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩
» چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩
» " اینوکجای دلم بذارممممممممممممم!!!!" :: سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٩
» " رازعشق شقایق" :: جمعه ٢٩ بهمن ۱۳۸٩
» "این منم!!!!!!!!!!!!" :: دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
» " ولنتاین مبارک" :: یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
» " محل کارامین دریک روزبرفی" :: جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩
» " جمله های طلایی" :: چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٩
» چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩
» جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩ :: جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩
» پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٩
» " بازهم برای تومی نویسم" :: شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٩
» دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
» " دوباره اولین روزکاری " :: جمعه ۱٠ دی ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩
» شنبه ٤ دی ۱۳۸٩ :: شنبه ٤ دی ۱۳۸٩
» "وقتی همه چیزدست به دست هم میده که آپ نشم!" :: پنجشنبه ٢ دی ۱۳۸٩
» یکشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٩
» "محرم ودلتنگی" :: چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩
» دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩
» "من اومدم بالاخره!" :: دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸٩
» " اندراحوالات خودم!" :: سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳۸٩
» " چه حس خوبیه " :: یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩
» " Surprise" :: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩
» حالاچترتوام تاشب بارونی نشی خیس/دیگه شک ندارم عاشق ترازماهیچ کسی نیست :: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩
» شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩ :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» " هر چه هستی، باش " :: شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩
» چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩
» " غریب" :: دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩
» " یک داستان چینی" :: پنجشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٩
» " ایشون قصدشون توهین نبوده!" :: سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٩
» یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩
» پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٩
» " نظرتون چیه؟!" :: سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩
» پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩
» " نمی ترسم که بگم عاشق توام/دارم اقرارمیکنم، نه فقط تو،به خودم" :: چهارشنبه ٧ مهر ۱۳۸٩
» شنبه ۳ مهر ۱۳۸٩ :: شنبه ۳ مهر ۱۳۸٩
» " دوستت دارم خدااااااااااااااااا" :: شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٩
» " خانه تکانی دلت مبارک" :: یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٩
» "شمیم فطر مبارک" :: چهارشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩
» " یادم باشد..." :: چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٩
» دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٩
» " تغییرقالب" :: دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٩
» " وای به روزی که بگندد نمک" :: چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩
» " خاطرت شادکه دریادپریشان منی " :: شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
» " میان ربنای سبزدستانت دعایم کن" :: چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٩
» " ورق زدن دفترخاطرات قدیمی" :: شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩
» "من برگشتم!" :: سه‌شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٩
» "ای که دستت میرسدکاری بکن" :: دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩
» "بازهم برای تومی نویسم" :: شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٩
» "خدایااااااااااااااااااااااااااشکرت" :: پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٩
» "برای توکه دیوانه واردوستت دارم" :: سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩
» "فاصله ها" :: سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩
» "پازل!!!" :: جمعه ٢٥ تیر ۱۳۸٩
» "اعتراف" :: سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩
» "تعطیلات!" :: شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٩
» دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩
» چهارشنبه ٩ تیر ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٩ تیر ۱۳۸٩
» "تفائل برحافظ" :: یکشنبه ٦ تیر ۱۳۸٩
» "میلادمولودکعبه،اقیانوس کمال وفضیلت،حضرت علی (ع)،مبارک" :: جمعه ٤ تیر ۱۳۸٩
» "جمله های طلایی" :: سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۸٩
» "به بهانه سالروزفوت دکترشریعتی" :: شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٩
» "روزمبادا" :: پنجشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٩
» "ماموریت آقای همسروآب گرفتگی خونه" :: سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٩
» دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٩
» شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٩ :: شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٩
» "سلام بانو" :: چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩
» "روزشکفتن غنچه زندگی من" :: یکشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٩
» "زندگی درجریان است" :: جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩
» "ای ایران!" :: شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩
» دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» "برای سایه سپیدی که نگران پژمردن مریم هاست" :: سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» "جمله های طلایی" :: شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» "درجمع من و این بغض بیقرارجای توخالی!" :: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» "زندگی!" :: چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٩
» " تقدیم به همه اونهایی که این روزهادلتنگند!" :: یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٩
» "دوستت دارم سرزمین من!" :: یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٩
» اندراحوالات سفر!! :: دوشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٩
» بازگشت!!!!!!!!! :: یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٩
» "سال نو مبارک" :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸
» "هفت سین"های نوروزی سرسری برگزیده نشده اند. :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸
» "شکرانه" :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸
» سخنی بامردان به قلم دکترشریعتی :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
» " کاش هنوزهم همه رو ،ده تا دوست داشتیم!!" :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۸
» "جمله های طلایی" :: دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۸
» "مغایرتهای زمان ما" :: پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۸
» "زندگی" :: سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۸
» "الفبای زندگی" :: جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۸
» 25بهمن یا29بهمن؟! :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
» "بازگشت" :: سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸
» امان ازدست ما زنها!!! :: سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳۸۸
» "خواب یک ستاره-قسمت آخر" :: جمعه ٢ بهمن ۱۳۸۸
» "خواب یک ستاره-قسمت چهارم" :: پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۸
» "خواب یک ستاره-قسمت سوم" :: چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۸
» "خواب یک ستاره-قسمت دوم" :: سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸
» "خواب یک ستاره" :: دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸
» "جلسه امتحان عشق" :: جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۸
» "آرام ولی مصمم" :: دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸
» "جمله های طلایی" :: چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸
» دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸
» دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸
» "شب یلدا" :: دوشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸۸
» "محرم وروزگارکودکی" :: پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۸
» "نگاه نادرست" :: دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۸
» عیدتون مبارک! :: جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸
» "جمله های طلایی" :: دوشنبه ٩ آذر ۱۳۸۸
» عشق ودوست داشتن ازنگاه دکترشریعتی" :: چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۸
» "وخدایی که دراین نزدیکیست" :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸
» "ناگهان چقدرزوددیرمیشود!" :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸
» "عجب صبری خدادارد" :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸
» "هرگزنخواب کوروش" :: پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۸
» "جمله های طلایی" :: دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۸
» علایق وسلایق! :: پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸۸
» دوستت دارم ای خیال لطیف :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸
» شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۸ :: شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۸
» "صداکن مرا،صدای توخوب است" :: سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸
» رفع ابهام!!!!!!!! :: شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸
» جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸ :: جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸
» تقدیم به همه دختران سرزمین اهورایی ام :: دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸
» اجازه هست؟! :: جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸
» "زندگی" :: چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸
» دل من... :: یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸
» شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸ :: شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸
» فقط همین!! :: چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸
» شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸ :: شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸
» "رفع ابهام!!!" :: شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸
» چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸
» روزهای پاییزی :: چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸
» "جمله های طلایی" :: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
» دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸
» دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸
» دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸
» شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۸ :: شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۸
» "دلخوشی های نسل سوخته" :: شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸
» "میان ربنای سبزدستانت دعایم کن" :: سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸
» حرفهای من ودل! :: دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸۸
» پیش درآمد!!! :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۸


Design By : Pars Skin