حرفهای دلتنگی

فردانوشت:

قانون میگه صاحبخونه بایدخودش بره کارشناس بگیره خسارات احتمالی روبرآوردکنه و طی یک شکایت جدیدبه مااعلام کنه.خودش بره تسویه آب و....رابگیره وبه مااعلام کنه.ضمناًباید پس ازبرآورداجاره های عقب افتاده،یکماه اجاره رابه مستاجرببخشدتعجبساکتاگربیشترازاین معترض باشید،دستورمیدهیم تمام پول رهن رابه ایشان برگردانند.تعجب

-------------------------------------------------------------------------------------------

خدایا توی این ماه عزیز،عاجزانه ازت میخوام گذرهیچ کس روبه قانون ودادگاه وشکایت نینداز.

خداوندا،هیچ بنده ای رااسیرمستاجروهمچنین صاحبخونه نااهل،نفرما.

آمیییییییییییین.

دیروزآخرین مهلت تخلیه خونه بود.

خونه رولطف نمودندتخلیه کردند.اماازاونجایی که دادگاهامون خیییییلیییی روی حساب وکتاب وقانون کارمیکنن،نامه بهش دادن که بره ودیعه ای که واسه رهن داده بود و ما موقع شکایت ریختیم به حساب دادگستری،دریافت کنه.حالااین وسط تکلیف پرونده ماکه برای ندادن اجاره های عقب افتاده و تسویه آب و برق و گاز و تلفن و سایرخسارات احتمالی هنوزاونجامفتوحه چی میشه؟؟؟؟؟

اعتراض هم که میکنیم هرکس،دیگری رو مقصرمیدونه.شورای حل اختلاف میگه بایداجرای احکام باما تماس می گرفت.اجرای احکام میگه همچین چیزی نیست وحل اختلاف بایدکتباًبه مااعلام میکرد.حالاماموندیم ومستاجری که رفته و بدهی های نپرداخته و پرونده بازو خونه ای که به فضاحت هرچه تمام ترتخلیه شده. 

اعصااااااااااااااااااااااب واسه آدم نمیذارن.

اما....

 

" گرنگهدارمن آن است که من میدانم          شیشه رادربغل سنگ نگه میدارد"

نوشته شده در چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin