حرفهای دلتنگی

یادم باشدحرفی نزنم که به کسی بربخورد

نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد

خطی ننویسم که آزاردهدکسی را

یادم باشدکه روز و روزگارخوش است

وتنهادل مادل نیست.

یادم باشدبایددربرابرفریادها سکوت کنم وبرای سیاهی ها نوربپاشم.

یادم باشدازچشمه،درس خروش بگیرم وازآسمان،درس پاک زیستن.

یادم باشدکه سنگ،خیلی تنهاست.

نوشته شده در چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٩ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin