حرفهای دلتنگی

دلت رابتکان!غصه هایت که ریخت،توهم همه رافراموش کن.

دلت رابتکان!همه اشتباهاتت تالاپی می افتدزمین.بذارهمانجابماند،فقط ازلابه لای اشتباهاتت،یک تجربه رابیرون بکش،قاب کن وبزن به دیواردلت.

دلت رامحکم تراگربتکانی،تمام کینه هایت هم بیرون می ریزدوتمام آن غمهای بزرگ و همه حسرتهاو آرزوهایت.

محکم ترازقبل بتکان تااینبارهمه آن عشقهای بچگانه هم بیفتد!

حالاآرام تربتکان تاخاطره هایت نیفتد.تلخ یاشیرین چه تفاوت می کند؟

خاطره،خاطره است.بایدباشد.بایدبماند

کافی است؟!

نه دلت هنوزخاک دارد.یک تکان دیگربس است.تکاندی؟!

دلت راببین.چقدرتمیزشد.چقدرسبک شد.

حالااین دل جای اوست.دعوتش کن.این دل مال اوست.

همه چیزریخت ازدلت.همه چیزافتادوحالا...

حالاتوماندی ویک دل.یک دل ویک قاب تجربه.مشتی خاطره.

حالاتوماندی و خدا.

خانه تکانی دلت مبارک.

نوشته شده در یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٩ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin