حرفهای دلتنگی

این پست رابرای تومی نویسم.

برای توکه لحظه لحظه های زندگی من،درتوخلاصه میشود.

برای توکه انگاروجودم درتوذوب شده است.برای توکه چشمهایم،انگارچیزی بجزتونمی بیند.همه جاتصویرتوست.همه جاچشمهای مهربان ولبخندپرمحبتت درمقابل چشمان من است.

برای تومی نوسیم که بدانی دوستت دارم.همیشه وهمه جا.هرروزبیشترازروزقبل.

برای تومی نویسم که بدانی درمقابل تمام محبتت،درمقابل تمام صبوری ات همیشه کم آورده ام.

برای تومی نویسم که بدانی بندبند وجودمن-هرجاکه باشم-باتوپیوندخورده است.

برای تومی نویسم که مهربانی ات بی انتهاست و من چقدربانگاه پرمهرت اوج می گیرم.

این روزهاعاشق ترازهمیشه ام.این روزهابیشترازهمیشه دوستت دارم.این روزهابیشتردلتنگت میشوم.چرایش رانمیدانم امااین روزهاعجیب دلتنگت میشوم.این روزهاعجیب دوستت دارم.

واین روزهاباتمام وجودم به داشتنت،به بودنت،به دوست داشتنت افتخارمیکنم.

میدانم که می دانی.

نوشته شده در شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٩ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin