حرفهای دلتنگی

همه ماخودمان راچنین متقاعدمی کنیم که باسپری شدن مشکلات زندگی بهتری خواهیم داشت.اما حقیقت این است که برای خوشبختی هیچ زمانی بهترازهمین الان وجودندارد.اگرالان نه،پس کی؟؟!!

زندگی همواره پرازچالش است.بهتراین است که این واقعیت رابپذیریم وتصمیم بگیریم که باوجودهمه این مسائل،شادوخوشبخت زندگی کنیم.

خیالمان میرسدکه زندگی-همان زندگی دلخواه-موقعی شروع میشودکه موانعی که سرراهمان هستندکناربروند.مشکلی که هم اکنون باآن دست وپنجه نرم می کنیم،کاری که بایدتمام کنیم،همه اینهاانجام شود،بعدازآن زندگی مازیباولذت بخش خواهدبود!!

بعدازآنکه همه اینهاراتجربه کردیم،تازه می فهمیم که زندگی همین چیزهایی است که ماآنهاراموانع می شناسیم.

این بصیرت به مایاری می دهدتادریابیم که جاده ای بسوی خوشبختی وجودندارد.خوشبختی خودهمین جاده است.پس بیاییدازهرلحظه لذت ببریم.برای آغازیک زندگی شادوسعادتمند،لازم نیست درانتظارچیزی بنشینیم.

خوشبختی یک سفراست،نه یک مقصد.هیچ زمانی بهترازهمین لحظه برای شادبودن وجودندارد.زندگی کنیدوازحال لذت ببرید.

نوشته شده در چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin