حرفهای دلتنگی

سلام دوستهای خوبم.چندروزی نبودم ودلم واسه همه تون تنگ شده بود.تازه اومدم نت،اول آپ می کنم وبعدبه همه سرمیزنم.

چندوقت پیش توی یکی ازپستها،به نگاه نادرست وطعنه تاریک اشاره کرده بودم،پست جدیدم درموردهمین مسائله!

قبل نوشت:باعرض پوزش ازهمه افرادذکوری که این مطلب رومیخونن وتوضیح اینکه مواردذیل قابل تعمیم به همه آقایون نمی باشد.خجالت

راستش گاهی وقتهالجم میگیره ازاینکه زن هستم،نه ...ازمردهالجم میگیره،نه...اززمونه ووضعیت جامعه لجم میگیره.اصلاًنمیدونم ازچی لجم میگیره!متفکرامایه وقتهایی بدجوری لجم می گیره!آخه خیلی وقتهابایدازنگاههای نادرست وطعنه های تاریک فرارکنم.می دونی چه وقتهایی؟!وقتهایی که توی تاکسی نشستی وراننده مدام ازتوی آینه توروزیرنظرداره ومجبوری توی دلت همش بگی پس کی میرسم؟!همش به ساعتت نگاه کنی واحساس کنی زمان چقدرکندمی گذره!

وقتهایی که میری توی یه اداره واسه انجام یه کارمثلاًاداری،مسئول واحدمربوطه!واسه اینکه کمی بیشتروقت تلف کنه وازناگفته های دلش بگه،الکی تورومعطل می کنه،کلی کاغذوفرم روزیرورومی کنه وآخرش هم میگه هنوزجواب مدارکتون نیومده!دفعه بعدی نمیخوادتشریف بیارین،تماس بگیریداینم شماره مستقیم خودمه!اونوقته که تودلت میخوادهمه اون کاغذهای روی میزرومچاله کنی وبکوبی توی سرش!ولی نمیشه.تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com

یاوقتی که توی اداره مسئول مستقیمت،هی چپ وراست به داخلیت زنگ میزنه وتوبدونی که پیداکردن Test packageو نامهCost quotationویاeditهزارباره یه نقشه وهزارکوفت وزهرماردیگه که همه شون voidشدن!!فقط ازروی بهونه های مکررمیتونه باشه.اونوقته که توهم دلت میخوادچنان حالشوبگیری که شماره داخلیت یادش برهتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com-البته گاهی هم اینکارومیکنی!ولی عجب موجوداتی هستنداین جماعت که روشون مثل سنگ پامیمونه-

یه وقتهایی که میری خرید،ازقصاب وبقال ونانواوهمه وهمه،فقط وفقط بانگاه نادرست وطعنه تاریکشون توروحرص میدن وتودلت میخوادازهمه چی فرارکنی.تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com- البته خداروشکر،هیچ کدوم ازاین خریدهابه عهده من نیست وآقای شوهرزحمتشومی کشه!-

یه وقتهایی حتی بیشترحرص میخوری!وقتی دست توی دست همسرت،داری توی خیابون قدم میزنی.اینقدرتورونگاه می کنن که می ترسی نکنه شاخ داشتی وخودت بیخبربودی تاحالا!نکته جالبش اینه که همون آقای به ظاهرمحترم هم باهمسربینوای خودش داره ازویترین یه مغازه دیدن میکنه تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.comواینقدرتورونگاه میکنه که همسرش مجبورمیشه نگاهشودنبال کنه وباخشم به توبرسه وتوچه احساس مشمئزکننده ای بهت دست میده!سبزحالاتوموندی ویه احساس بدکه نمیدونی خودتوآروم کنی،ازنگاه اون خانوم فرارکنی ویاحس غیرت به جوش آمده همسرت روخاموش کنی!!!!!!!!!!!

ای باباآخه این چه وضعیه.آدم حالش به هم میخوره ازاینهمه حسن نیت!!!!!!!!باورکنیدخداهم خوشش نمیادها!حالاازماگفتن،میدونم که ازشماهم نشنیدننیشخند

پ.ن:شایدباخوندن این مطلب بگیدحتماًخودت طوری لباس می پوشی ویارفتارمیکنی که جلب توجه میکنه،اماباورکنیداینطوری نیست.حداقل اونهایی که منومیشناسن،میدونن که اینجوری نیستم ومن ازهمینجااعلام بیگناهی میکنم!

نوشته شده در دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۸ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin