حرفهای دلتنگی

خداوندادستانم خالی اندودلم غرق درآرزوها.یابه قدرت بیکرانت،دستانم راتواناگردان، یادلم راازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن.

------------------------------------------------------------------------------------

پروردگارا،توراسپاس می گویم برای تمام نعماتی که امسال به من ارزانی داشتی.برای تمام روزهای آفتابی وبرای تمام روزهای غمگین ابری وبارانی.برای غروبهای آرام وشبهای تاریک وطولانی.توراشکرمی گویم برای تمام چیزهایی که مدتی به من قرض دادی وسپس،بازپس گرفتی.خدایاشکرت برای تمام لبخندهای محبت بار،دستان یاری رسان،برای آن همه عشق و محبت وچیزهای شگفت انگیزی که دریافت کردم.شکربرای تمام گلها و ستارگان و برای عزیزانی که دوستم دارند و دوستشان دارم.خدایاتو راشکرمی گویم برای تنهایی ام،برای شغلم،برای مسائل ومشکلاتم،برای تردیدها و اشکهایم.چراکه همه اینهامرابه تو نزدیکترکرد.توراشکرمی گویم برای تداوم حیاتم.برای اینکه سرپناهی دراختیارم نهاده ای.برای غذایم وبرای برآورده کردن تمام نیازم.

امسال چه چیزی درانتظارم است؟

پروردگاراهمان رامیخواهم که تو برایم خواسته ای.تنهاازتو می خواهم آنقدربه من ایمان عطاکنی تادرهرآنچه برسرراهم قرارمی دهی تو راببینم و خواستت را.آنقدرامیدوشجاعت تاناامیدنشوم و آنقدرعشق و محبت...هرروز بیش ازروز قبل.عشق نسبت به خودت و آنان که دراطرافم هستند.پروردگارابه من بردباری،فروتنی وتسلیم ورضا،عنایت فرما.خدایامراآن ده که مرا آن به وآنچه را که نمی دانم چگونه ازتو بخواهم.پروردگارا به من قلبی فرمانبردار،گوشی شنوا،ذهنی هوشیارو دستانی ساعی عنایت فرماتابتوانم تسلیم رضایت گردم وآنچه راکه به کمال برایم خواسته ای،به دیده منت بپذیرم.خدایابرتمام عزیزانم برکت وبهروزی عطاکن و صلح و دوستی و آرامش برقلوب انسانهاحاکم گردان.

آمین.

نوشته شده در شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸ساعت ٥:٠٥ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin