حرفهای دلتنگی

* زیاده ازحدخود راتحت فشارقرارنده.بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش رانداری.

* دوستان تازه پیداکن،اما دوستان قدیمی را عزیزبدار.

* هرگزاجازه نده کسی تو را افتان و خیزان ببیند.

* شریک زندگیت رابادقت انتخاب کن. ٩۵%خوشبختی ها و بدبختی های زندگیت ناشی ازهمین یک تصمیم خواهد بود.

* به افکاربزرگ فکرکن اما ازشادیهای کوچک لذت ببر.

* فراوان لبخندبزن.هزینه ای ندارد و ارزشش قابل تصور نیست.

* هرگزامید را از کسی سلب نکن.شاید این تنهاچیزی باشد که او دارد.

* سختگیر اما رقیق القلب باش.

* همواره دستی را که به سویت درازشده،بفشار.

* ازکسی که چیزی برای ازدست دادن ندارد،بترس.

 

- برگرفته ازکتاب نکته های کوچک زندگی:اچ جکسون براون-

نوشته شده در شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ساعت ۳:۱٠ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin