حرفهای دلتنگی

باورکنید!حال وهوایم مساعداست

این شایعات،شیوه بعضی جرایداست

یک صبح،تیترمی شوم:

این شخص...

[بگذریم]

یک عصر:

خوانده اید...وتکرارزایداست!

من زنده ام هنوزوغزل فکرمی کنم

باورنمی کنید،همین شعرشاهداست.

 

"محمدعلی بهمنی"

نوشته شده در دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin