حرفهای دلتنگی

ای ایران مرزت چه هاکشید

چه خونها دردامنت چکید

دورازتوشدمهرمردمان

کِی برپامانی دراین جهان

ای دشمن توآشنا ودرهمین سراست

درکمین عشق وحس وجان وخون ماست

برحال خویش اندیشه کن

راهی نوین راپیشه کن

درراه نوآزادگی رامبرازمیان

ویرانه کن ریشه بربران

آزادی بهترزگوهراست

کِی درتوانسان برابراست؟

خودبرترازدیگران مبین

خاکت مثل خاک دیگراست

تاعیش ونوش وسودحاکمان سرای توست

فقرومرگ وجنگ وغارت ازبرای توست

برحال خویش اندیشه کن

راهی نوین راپیشه کن

درراه نوآزادگی رامبرازمیان

ویرانه کن ریشه بربران

ایران مهرِتوبرون کنم

تاکِی این دل راازتوخون کنم؟

تازندان هست وشکنجه هست

برگوباظلم توچون کنم؟

تاگردش جهان به دورِآسمان به پاست

سرنگونی ستمگران شعارماست

 

پ.ن1:خردادماه یادآورخیلی حوادث تلخ شده توی تقویم دلامونناراحت

پ.ن.2:شعرفوق ازآقای مسعودآذراست که آقای فریدون فرهی دوباره اونوبازخوانی کرده.متاسفانه نتونستم لینک آهنگوبراتون بذارم.

 

نوشته شده در شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩ساعت ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ توسط صبا دل نوشته های شما ()


Design By : Pars Skin