"سال نو مبارک"

دوستهای خوبم،

درآستانه شکفتن،درباغ بلوغ فروردین،کنارسنجدوسوسن،درجوارآینه،درافق نمناک وحضورگلهای رنگارنگ،همراه باموسیقی چشمه ساران،نوای مرغان،عطریاس ومیلادگل مریم،جشن گلخانه صمیمی،شیطنت ماهی سرخ،بوی عود،هیاهوی بچه ها،شلوغی خیابان،همزمان بارستاخیزفصل،برای تک تک شمادوستهای گلم،بهترینهارو آرزومیکنم.ازخدامیخوام سالی که پیش رو دارید براتون سرشارازموفقیت وشادی و آرامش باشه.شماهم منو توی دعاهاتون فراموش نکنید.

شادباشید و روزگارتون بهاری

پ.ن.١:ازفردامیرم مسافرت.نمیدونم چه وقت برمی گردم اماوقتی بیام به همه سرمیزنم - فعلاًمقصداصفهان است،اماشایدازجای دیگه سردربیاریم!-

پ.ن.2:ببخشیدکه نظرات روغیرفعال میکنم.یه جورایی دلم میخواد این سه تاپست به هم مرتبط باشند.

/ 0 نظر / 29 بازدید