"مغایرتهای زمان ما"

ماامروزخانه های بزرگترداریم اماخانواده های کوچکتر!راحتی بیشترامازمان کمتر!مدارک تحصیلی بالاترامادرک عمومی پایین تر.آگاهی بیشتراماقدرت تشخیص کمتر.متخصصان بیشتر،مشکلات نیزبیشتر!داروهای بیشتراماسلامتی کمتر.

بدون ملاحظه ایام رامی گذرانیم.خیلی کم می خندیم.خیلی تندرانندگی می کنیم.خیلی زودعصبانی می شویم.تادیروقت بیدارهستیم.خیلی خسته ازخواب برمی خیزیم.خیلی کم مطالعه می کنیم.اغلب اوقات تلویزیون نگاه می کنیم.به ندرت دعامی کنیم!چندین برابرگذشته مایملک داریم اماارزش آنهاکمترشده است!خیلی زیادصحبت می کنیم.به اندازه کافی دوست نمی داریم.زیاددروغ می گوییم.زندگی ساختن رایادگرفته ایم امازندگی کردن رابلدنیستیم!سالهای عمرمان رابه زندگی افزوده ایم ونه زندگی رابه سالهای عمرمان.

ماساختمانهای بلندترداریم اماطبع کوتاهتر!بزرگراههای پهن ترداریم امادیدگاههای باریکتر!بیشترخرج می کنیم اماکمترداریم.بیشترمی خریم اماکمترلذت می بریم.تاکره ماه رفته ایم وبرگشته ایم اماقادرنیستیم برای ملاقات همسایه مان ازیک سوی خیابان به آنسوی خیابان برویم.فضای بیرون رافتح کرده ایم امافضای درون را،نه! اتم راشکافته ایم اماتعصب خویش را،نه! بیشترمی نویسیم اماکمتریادمی گیریم.بیشتربرنامه ریزی می کنیم اماکمتربه انجام می رسانیم.عجله کردن راآموخته ایم اماصبرکردن را،نه! درآمدهای بالاتری داریم امااصول اخلاقی پایین تر.کامپیوترهای بیشتری می سازیم تااطلاعات بیشتری نگهداری کنیم،تارونوشتهای بیشتری تولیدکنیم،اماارتباطات کمتری داریم.کمیت بیشتری داریم اماکیفیت کمتر.

اکنون زمان غذاهای آماده امادیرهضم است!انسانهای بلندقامت اماشخصیتهای پست!سودهای کلان اما روابط سطحی.فرصت بیشتراما تفریح کمتر.تنوع غذایی بیشتراماتغذیه ناسالم تر.منازل رویایی اماخانواده های ازهم پاشیده!

به دلیل تمام مواردفوق پیشنهادمی کنم ازامروزشماهیچ چیزرابرای موقعیتهای خاص نگذارید! زیراهرروز زندگی یک موقعیت خاص است.درجستجوی دانش باشید.بیشتربخوانید.ازدیدن مناظرزیبالذت ببرید،بدون اینکه توجهی به نیازهایتان داشته باشید.زمان بیشتری راباخانواده ودوستانتان بگذرانید.زندگی فقط حفظ بقا نیست،بلکه زنجیره ای ازلحظه های لذت بخش است.ازجام کریستال خوداستفاده کنید.عباراتی مانند یکی ازاین روزها رااجراکنید.همین امروزاجراکنید.بیاییدبه خانواده ودوستانمان بگوییم که چقدرآنهارادوست داریم.

هرچیزی راکه می تواندبه خنده وشادی شمابیفزاید،به تأخیرنیندازید.هرروز و هرساعت و هردقیقه یک لحظه خاص است وشمانمی دانیدکه شایدآن لحظه،آخرین لحظه باشد.

شادباشید.

پ.ن: روزمهندس روبایک روزتأخیراول به آقای همسر،بعدبه همه دوستای گل مهندسم تبریک میگم.دیروزنتونستم زیادنت گردی کنم!می بینم که کسی هم به یادمن نبوده!خیلی وقته مهندسم ها!چشمک

این روزهاتوی خونه خیلی کاردارم.اسفندماه وهزارتاکارواسه خانومها!اگه کم پیدام ببخشید.البته سعی میکنم بیام.بامن حرف نزن

/ 31 نظر / 33 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آرمتی

سلام اصلا نمیدونستم روز مهندسه اونقدر اقا/خانوم مهندس مثل من هستن که یادشون رفته که مهندسن چون دارن جایی کار میکنن که ربطی به تحصیلاتشون نداره ویادشون رفته که سالهای سال چی خوندن یا یه گوشه بیکار ن وخجالت میکشن بگن مهندسن چون بیکارن اونایی باید تبریک بگیرن که با خوش شانسی تو همون رشته بابهترین مزایا مشغولن ووقتی بهشون میگن مهندس ابرو بالا میندازن وبا یه اخم باکلاس جواب میدن. ما که از اونها نیستیم در ضمن حرف من کلیت نداره حداقل به خاطر اون همه سال زحمت روز مهندس مبارک به شما همسر محترمتون وخودم وهمه اونها که مهندسن یه وب جمع وجور دارم اگه به شعر علاقه مندید به من یه سری بزنید خوشحال میشم در ضمن از متن بسیار به جا وکامل وجامع که گذاشته بودید لذت بردم .نوشته از کی بود؟نویسنده اش کی بود؟ با تبادل لینک موافقی

مریم

صبا جان با تاخیر........روزت مبارک[گل]

مریم

همه ازاین یکنواختی می نالیم....از این همه غصه های روح آزار...پس چرا قدمی بر نمی داریم...چرا ؟

بیدارش باش

مغایرتها را خواندم و و اقعاَ چنین است که در این نوشته بود ....ایکاش ما بجای دلتنگی و درد دل کردن (البته نیاز است) سعی بر افزایش مطالعه ، شناخت و شناساندن نماییم ...شناخت انسانهای بزرگ به ما بزرگ فکر نیز می اموزد....روشنفکری از جامعه بانوان را به همه علاقه مندان معرفی نمودم ...خوشحال میشوم شما نیز از ایشان بگویید و به همه بشناسانیم ....این یک وظیفه عمومیست...حیف است نام آنان اینچنین بی رحمانه خاموش بماند....انتظار زیادی نیست

زهره

سلام صبا جونم خوبی؟ وااااااااااای عجب سوتی بزرگی دادم یادم نبود خودتم مهندسی وای ببخشید صبا جونم من چه دوست بدی هستم روزت با یه عالمه تاخیر مبارک [خجالت][ماچ][گل]

زهره

[خجالت][خجالت][خجالت][خجالت] صبا جونم حواس پرتی مو بذار به حساب چیزایی که خودت می دونی

پیام

زدرد سخن گفتن و از درد شنیدن ، با مردم بی درد ندانی که چه

رویای بهار

سلام خانم گل ، سلام عزیز دل . خوبی ؟ ببخشید که یه مدت نبودم ولی مدام یادت می کردم مخصوصا هر بار که از کنار آریانا رد می شدم . روز مهندس ، روز خانم گلا ، روز جیگرا مبارک .( دو تا مناسبت دیگه رو خودم ساختم که بشن روز تو )[قلب][گل][ماچ]

آرمتی

سلام زودتر اندیشه را زین کن منتظرم تا با آن به آنجا بروم که هنوز پای خسته دلم نپیموده زودتر اندیشه را زین کن اسب چموش اندیشه را لگام نزن بگذار تورا ما را ببرد آن جا که ما هنوز نرفته ایم اما تو زودتر رسیده ای