دوستای گلم که نمی تونیدباداشتن رمزپست قبل روبازکنید،بهتره بعداززدن رمزبجای استفاده ازکلیدارسال،کلید enterروبزنید.اینجوری راحت بازمیشه.

ازدوستایی هم که رمزبهشون ندادم عذرخواهی میکنم.اتفاق خاصی نیفتاده.فقط مروریکسری خاطرات شخصی بود.همین.دوستتون دارم.

/ 0 نظر / 19 بازدید