"محرم ودلتنگی"

بازهم محرم ونوحه وگریه.بازهم زنجیروپرچم وبوی اسپند.بازهم دلهایی که هوایی میشن واشکهایی که جاری میشن.دستهایی که بلندمیشن به سوی آسمون.دلم میخواست یه پست مفصل درموردمحرم بذارم.اماهرچی باخودم کلنجاررفتم نتونستم.پست پارسالم روکه میخوندم(٢۶/٩/٨٨-یه سربهش بزنیدبدنیست) همینجوری بغض کرده بودم.ترجیح دادم امسال سکوت کنم.دلم میخوادتوی سکوت به امام حسین فکرکنم.به محرم وعزاداری ودلتنگی وحاجت روایی.شماهم اگه توی این شبهادلتون لرزیدوچشماتون ابری شدمنوفراموش نکنید.

من فردادارم میرم شهرمون.بعدازعاشورامیام.به یادهمه تون هستم.فراموشم نکنید.

/ 40 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
majid

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

majid

___سلام__________@@@@@___ _________________@@@@@___ _________________@@@@@___ _________________@@@@@___ _@@@@@@@@@@@@@@@_ _@@@@@@@@@@@@@@@_ ___________________________ ______@@@@@@@@@_______ __@@@@@_______@@@@@___ _@@@@@_________@@@@@__ _@@@@@__آپم_____@@@@@__ _@@@@@_________@@@@@__ __@@@@@_______@@@@@___ ______@@@@@@@@@_______ ___________________________ __@@@@___________@@@@_ ___@@@@_________@@@@__ ____@@@@_______@@@@___ _____@@@@_____@@@@____ ______@@@@___@@@@_____ ______@@@@@@@@@______ _______@@@@@@@@______ __________________________ ______@@@@@@@@@______ ______@@@@@@@@@______ _منتظرم________@@@@______ ______________@@@@______ ______@@@@@@@@@______ ______@@@@@@@@@______ ____بیا________@@@@______ ______________@@@@______ ______@@@@@@@@@______ ______@@@@@@@@@______

majid

[گل][گل][گل][گل][گل]

شیطون بلا

سلام خانم گلوخوبی؟ عزاداریات قبول باشه.به یاد ما هم بودی؟

مونا

دعا و عزاداریهات قبول... چه با احساس صبای مهربون

سحر

عاشورا تموم شد کویی پس ؟؟؟؟

آسمون

____&&&&&&___سلام دوست جون ___&&&*&&**_ ______**&&**__ آپ کردم بدو بیا _______**&&**__ ________**&&**____ _______ __$$&$$$_______________$&$$$ ______$$&&1111$$$&&_________ &&1111$$&& دیر نکنی ___$$&&111111111$$$&&____&&1111111111$$&& ___$&1111111111111$$&&__&&111111111111$$$& __$&1111111111111111$$&&111111111111111$$$& __$&111111111$$$$1111$$1111$$$$111111111$$$& _$$11111111$$$$$$$$$1111$$$$$$$$$1111111$$$& _$$11111111$$$$$$$$$$1$$$$$$$$$$$11111111$$& _$$11111111$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$111111111$& __$111111111$$$$$___منتظرم__$$$$$111111111$$& __$&1111111111$$$$$$$$$$$$$$$$11111111111$& ___$111111111111$$$$$$$$$$$$111111111111$& ____&11111111111111$$$$$$111111111111111& _ ____&11111111111111$$11111111&&111$$&& ____ __&&