# عکس
عکس من است - این عکس- عکاس کم هنرنیست حتی خودمن،ازمن،اینگونه باخبرنیست عکاس دریقین اش یک چهره آفریده است شکل منی که درمن دیگراز او اثرنیست حسی سمج ... ادامه مطلب
/ 47 نظر / 6 بازدید