# مناسبتها
عکس من است - این عکس- عکاس کم هنرنیست حتی خودمن،ازمن،اینگونه باخبرنیست عکاس دریقین اش یک چهره آفریده است شکل منی که درمن دیگراز او اثرنیست حسی سمج ... ادامه مطلب
/ 47 نظر / 9 بازدید

"میلادمولودکعبه،اقیانوس کمال وفضیلت،حضرت علی (ع)،مبارک"

گاهی چقدردلم برایت تنگ میشود.گاهی چقدرنیازدارم به اینکه درکنارت باشم.همیشه برایم سمبل آرامش وصبربودی وهستی.هنوزهم دلم میخواهدازنگاه پرجذبه ات بترسم.هنوزهم ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 31 بازدید

عیدتون مبارک!

برادر!چراغهارابایدروشن کرد.من ازتوبرای طلوع بیتاب ترم. بگذاراین "مذهب جادو" درروشنی بمیردتا"مذهب وحی"راببینیم. چهره "علی "درروشنایی،زیباوخدایی است.به توومن-مذهبی وبی مذهب-هردو،علی رادرتاریکی نشان داده ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 13 بازدید

دوستت دارم ای خیال لطیف

شبی ازشبها،یادمن پاورچین پاورچین، ازدرخانه برون رفت وندانستم کی بازآمدوکجابود!!  آنقدربوبردم که تنش بوی دلاویزتوراباخودداشت! مانندهمیشه به یادمی آورم روزهای نخستین راکه چه ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 30 بازدید
چقدرسخته که عشقت روبروت باشه،نتونی همصداش باشی چقدرسخته که یک دنیابهاباشی،نتونی که رهاباشی چقدرسخته که بارونی بشی هرشب،نتونی آسمون باشی چقدرسخته که زندونی ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 11 بازدید

تقدیم به همه دختران سرزمین اهورایی ام

- می گویندمراآفریدندازاستخوان دنده چپ مردی به نام آدم.حوایم نامیدند-یعنی زندگی- تادرکنارآدم-یعنی انسان- همراه وهمصداباشم. - می گویندمیوه سیب رامن خوردم ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 24 بازدید