# مناسبتها

"شکرانه"

خداوندادستانم خالی اندودلم غرق درآرزوها.یابه قدرت بیکرانت،دستانم راتواناگردان، یادلم راازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن. ------------------------------------------------------------------------------------ پروردگارا،توراسپاس می گویم برای تمام نعماتی که ... ادامه مطلب
/ 46 نظر / 9 بازدید

دوستت دارم ای خیال لطیف

شبی ازشبها،یادمن پاورچین پاورچین، ازدرخانه برون رفت وندانستم کی بازآمدوکجابود!!  آنقدربوبردم که تنش بوی دلاویزتوراباخودداشت! مانندهمیشه به یادمی آورم روزهای نخستین راکه چه ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 10 بازدید

تقدیم به همه دختران سرزمین اهورایی ام

- می گویندمراآفریدندازاستخوان دنده چپ مردی به نام آدم.حوایم نامیدند-یعنی زندگی- تادرکنارآدم-یعنی انسان- همراه وهمصداباشم. - می گویندمیوه سیب رامن خوردم ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 7 بازدید