بازگشت!!!!!!!!!

سلام دوستهای خوبم.من اومدم.جای همگی سبز.خیلی خوش گذشت.دلم براتون تنگ شده بود.فعلاًاومدم همینوبگم.میام به همه تون سرمیزنم.سفرنامه هم باشه واسه بعد.امیدوارم به تک تک شماهم خوش گذشته باشه.بای بای

/ 2 نظر / 25 بازدید
default

خوشحالم خوش گذشته یادم نمی ری.

سایه سپید

خوش سفر باشی.........عالیه برگشتی.....دلم برات تنگ شده بود.....