دوباره سلام.

یه قالب دیگه گذاشته بودم اماهمونطورکه ساحل وسمیه گفتندتشخیص فونت روی زمینه اون قالب سخت بودواسه همین دوباره عوضش کردم.ببخشیدکه منتظرنموندم همه اونوببینیدچون واقعاًمشکل داشت.حالانمیدونم چی شدکه پست قبل،رنگ پس زمینه اش تغییرکردودیگه درست هم نمیشه.

منتظرنظرهای قشنگتون هستم دوستهای خوبم

/ 0 نظر / 16 بازدید